DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)

Toate drepturile asupra informaţiilor publicate pe site-ul PDI România sunt rezervate şi deţinute de autorul lor, Vlad Dumitrescu, ca reprezentant al PDI România.

Drepturile de autor pentru conţinutul, imaginile, logo-ul PDI România şi design-ul acestui site aparţin autorului, cu excepţia acelor materiale unde este menţionat expres cine posedă drepturile de autor.

Aceste informaţii sunt protejate de legea dreptului de autor valabilă pe teritoriul României (L8/1996) cu toate modificările existente în vigoare în prezent, precum şi de normele internaţionale în vigoare privind dreptul de autor.

Conform cu L8/1996, conţinutul site-ului PDI România este asimilat categoriilor de tip "colecţii sau compilaţii de materiale sau date, inclusiv baze de date".

Prin prezenta, PDI România vă autorizează să vizualizaţi şi să imprimaţi documentele publicate de PDI România pe World Wide Web pentru uz necomercial şi strict personal. Luând în considerare această autorizare, sunteţi de acord ca orice copie vizualizată sau imprimată pentru uz strict personal a acestor documente să păstreze toate specificaţiile legate de drepturile de autor şi de proprietatea mărcilor înregistrate menţionate aici.

În afara condiţiilor menţionate mai sus, se interzice copierea sau transmiterea conţinutului acestui site sub formă electronică sau fizică (tipărită/presă/mass-media/radio/televiziune/etc). Se interzice orice schimbare a conţinutului acestui site. Dacă doriţi să folosiţi documentele de pe acest site în alte condiţii decât cele menţionate mai sus, vă rugăm să ne contactaţi urmând procedura de licenţiere.

Documentele individuale publicate de PDI România pe World Wide Web pot să conţină alte specificaţii legate de drepturi de autor şi consideraţii legale specifice acelui document individual. Dacă doriţi să folosiţi orice conţinut de pe acest sit care nu este proprietatea PDI România adresaţi-vă celor ce deţin drepturile de autor pentru documentele respective.

Aceste pagini vă sunt oferite "ca atare", doar pentru a vă informa fără garanţie de orice fel, exprimată sau subînţelesă, incluzând, dar nefiind limitat la garanţiile comerciale implicate. Vă veţi asuma riscurile cu privire la convenabilitatea şi acurateţea informaţiilor din aceste pagini. Aceste pagini pot conţine greşeli tehnice sau erori de traducere. PDI România nu îşi asumă responsabilitatea sau riscul pentru astfel de erori sau omiteri în cadrul acestui site sau în alte documente la care există referiri sau link-uri. Acesta este un site on-line care poate fi vizualizat pe plan internaţional. Nume, logo-uri, design-uri, titluri, cuvinte sau expresii din cadrul acestei publicaţii aparţin PDI România sau altor instituţii care pot fi înregistrate în anumite jurisdicţii.