LICENTIERE

Costul de licenţiere pentru republicarea informaţiilor despre camere (speedcams), respectiv a fişierelor cu camere (speedcams) pentru dispozitive GPS disponibile pe site-ul PDI România este GRATUIT, cu condiţia respectării condiţiilor ce urmează.

În completarea şi conform cu termenii menţionaţi despre dreptul de autor (copyright), procedurile de republicare a informaţiilor despre camere (speedcams), respectiv a fişierelor cu camere (speedcams) pentru dispozitive GPS disponibile pe acest site în mediul tipărit, offline sau online sunt după cum urmează.

I. Procedura şi condiţiile de licenţiere pentru republicarea informaţiilor despre camere:

Procedura de licenţiere:

1. Cereţi acordul scris al PDI România la adresa de contact, prin e-mail.

2. În mesaj precizaţi:

 • CINE sunteţi
 • CE anume doriţi să republicaţi
 • UNDE va fi republicat
 • CÂND vor fi publicate

3. Precizaţi dacă republicaţi informaţiile despre camere în mod regulat, continuu, la intervale de timp sau doar o dată.

4. Dacă aveţi nevoie de date suplimentare despre camere, care nu sunt disponibile pe website, specificaţi acest lucru în cererea de acord.

5. Dacă veţi primi acordul, vom stabili modalitatea şi toate detaliile prin care veţi intra în posesia informaţiilor despre camere.

Condiţiile de licenţiere:

1. Când publicaţi datele despre camere precizaţi în mod obligatoriu sursa lor: PDI România, indicând şi URL-ul acestui site: www.pdiromania.ro, indicând astfel unde se pot găsi informaţiile actualizate la zi. De asemenea, alături de PDI România trebuie să adăugaţi "în parteneriat cu Speedcams România - http://speedcams.tehnoplus.net".

Exemplu: "Aceste informaţii despre camere sunt furnizate de PDI România - www.pdiromania.ro - în parteneriat cu Speedcams România - http://speedcams.tehnoplus.net"

2. Nu prezentaţi informaţiile într-un mod care să indice cititorului/vizitatorului că dvs. aţi creat aceste informaţii despre camere.

3. Fiţi clar asupra faptului că dvs. republicaţi aceste informaţii.

4. Nu modificaţi/adăugaţi/ştergeţi datele camerelor, fie publicaţi camerele exact aşa cum sunt, fie nu le mai publicaţi deloc. Ţinem foarte mult la exactitatea şi corectitudinea acestor informaţii.

5. Precizaţi data actualizării acestor informaţii. E foarte important acest lucru! Datele camerelor sunt relativ dinamice şi se pot modifica destul de des, e important să se ştie momentul din timp când era valabilă această listă şi că lista poate suferi modificări oricând. Tot timpul se instalează camere noi sau sunt modificări la camerele deja existente, mutări, demontări, etc.

6. Nu aveţi voie să cereţi bani pentru vizualizarea/citirea acestor informaţii despre camere prin orice mediu, electronic (online/offline), tipărit, etc.

7. Se permite republicarea informaţiilor despre camere când sunt incluse în conţinutul editorial obişnuit al unei publicaţii tipărite care este distribuită în mod normal contra cost (ex. revistă, ziar, etc.).

 • Se interzice publicarea separată a informaţiilor despre camere de conţinutul principal al respectivei publicaţii tipărite pentru care aţi primit acordul de licenţiere, în scopul de a face profit din publicarea individuală a acestor informaţii despre camere.
 • Informaţiile despre camere se vor republica şi distribui doar împreună cu publicaţia principală, pentru care aţi primit acordul.
 • Nu se permite cumpărarea de către cititorii/abonaţii dvs. a acestor informaţii despre camere în mod separat de publicaţia tipărită.
 • Dacă informaţiile despre camere sunt tipărite separat de publicaţia principală pentru care aţi primit acordul de republicare, pe respectiva anexă (broşură, etc.) se va preciza obligatoriu şi foarte vizibil că SE DISTRIBUIE GRATUIT.

8. Nu restricţionaţi accesul la informaţiile despre camere contra unei taxe, abonament sau altă formă de plată directă sau indirectă, mai ales în mediul electronic (online/offline).

II. Procedura şi condiţiile de licenţiere pentru republicarea fişierelor cu camere (speedcams) pentru dispozitive GPS:

Procedura de licenţiere:

1. Cereţi acordul scris al PDI România la adresa de contact, prin e-mail.

2. În mesaj precizaţi:

 • CINE sunteţi
 • CE anume doriţi să republicaţi
 • UNDE va fi republicat
 • CÂND vor fi publicate

3. Precizaţi dacă republicaţi fişierele cu camere în mod regulat, continuu, la intervale de timp sau doar o dată.

4. Dacă veţi primi acordul, vom stabili modalitatea şi toate detaliile prin care veţi intra în posesia fişierelor cu camere.

Condiţiile de licenţiere:

1. Când publicaţi fişierele cu camere precizaţi în mod obligatoriu sursa lor: PDI România, indicând şi URL-ul acestui site: www.pdiromania.ro, indicând astfel de unde se pot descărca fişierele actualizate la zi. De asemenea, alături de PDI România trebuie să adăugaţi "în parteneriat cu Speedcams România - http://speedcams.tehnoplus.net".

Exemplu: "Aceste fişiere cu camere sunt furnizate de PDI România - www.pdiromania.ro - în parteneriat cu Speeedcams România - http://speedcams.tehnoplus.net"

2. Nu prezentaţi informaţiile sau fişierele cu camere într-un mod care să indice utilizatorului/vizitatorului că dvs. aţi creat aceste informaţii sau fişiere despre camere.

3. Fiţi clar asupra faptului că dvs. republicaţi aceste fişiere cu camere.

4. Nu modificaţi/adăugaţi/ştergeţi datele camerelor, fie publicaţi camerele exact aşa cum sunt, fie nu le mai publicaţi deloc. Ţinem foarte mult la exactitatea şi corectitudinea datelor despre camere.

5. Precizaţi data actualizării fişierelor cu camere. E foarte important acest lucru! Datele camerelor sunt relativ dinamice şi se pot modifica destul de des, e important să se ştie momentul din timp când erau valabile aceaste fişiere şi că fişierele pot suferi modificări oricând. Tot timpul se instalează camere noi sau sunt modificări la camerele deja existente, mutări, demontări, etc.

6. Nu aveţi voie să cereţi bani pentru republicare/distribuirea sau utilizarea fişierelor cu camere, indiferent de mediul de distribuţie folosit, electronic (online/offline), tipărit, etc.

7. Se permite republicarea fişierelor cu camere când sunt incluse în conţinutul editorial (CD/DVD/etc.) ataşat în mod obişnuit unei publicaţii tipărite care este distribuită în mod normal contra cost (ex. revistă, ziar, etc.).

 • Se interzice publicarea separată a fişierelor cu camere de conţinutul principal al respectivei publicaţii tipărite pentru care aţi primit acordul de licenţiere, în scopul de a face profit din publicarea individuală a fişierelor cu camere.
 • Fişierele cu camere se vor republica şi distribui doar împreună cu publicaţia principală, pentru care aţi primit acordul.
 • Nu se permite cumpărarea de către cititorii/abonaţii dvs. a acestor fişiere cu camere în mod separat de publicaţia tipărită.
 • Dacă fişierele camere sunt tipărite/distribuite separat de publicaţia principală pentru care aţi primit acordul de republicare, pe respectivul mediu (CD/DVD/etc.) se va preciza obligatoriu şi foarte vizibil că SE DISTRIBUIE GRATUIT.

8. Nu restricţionaţi accesul la fişierele cu camere contra unei taxe, abonament sau altă formă de plată directă sau indirectă, mai ales în mediul electronic (online/offline).