POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

PDI România declară că toate informaţiile personale (date personale, adrese e-mail, etc.) furnizate de către utilizatorii acestui site web (www.pdiromania.ro) nu vor fi publicate, vândute, date la schimb către o terţă parte sau folosite în alt scop decât cel de a asigura buna funcţionare a acestui site şi a serviciilor oferite de el precum şi de a îmbunătăţi serviciile oferite.

PDI România colectează prin acest site date cu caracter nepersonal (IP, URL-uri, reţea, browser, etc.) - care nu pot fi asociate cu o persoană - doar în scopuri statistice şi pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite de acest site.

Dacă nu sunteţi de acord cu condiţiile de utilizare ale website-ului PDI România , nu mai utilizaţi acest web site.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea prevederilor legale. Pentru orice nelămurire cu privire la utilizarea site-ului www.pdiromania.ro cât şi la prelucrarea datelor dumnevoastră cu caracter personal, puteţi contacta administratorul prin e-mail la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

LICENTIERE

Costul de licenţiere pentru republicarea informaţiilor despre camere (speedcams), respectiv a fişierelor cu camere (speedcams) pentru dispozitive GPS disponibile pe site-ul PDI România este GRATUIT, cu condiţia respectării condiţiilor ce urmează.

În completarea şi conform cu termenii menţionaţi despre dreptul de autor (copyright), procedurile de republicare a informaţiilor despre camere (speedcams), respectiv a fişierelor cu camere (speedcams) pentru dispozitive GPS disponibile pe acest site în mediul tipărit, offline sau online sunt după cum urmează.

I. Procedura şi condiţiile de licenţiere pentru republicarea informaţiilor despre camere:

Procedura de licenţiere:

1. Cereţi acordul scris al PDI România la adresa de contact, prin e-mail.

2. În mesaj precizaţi:

 • CINE sunteţi
 • CE anume doriţi să republicaţi
 • UNDE va fi republicat
 • CÂND vor fi publicate

3. Precizaţi dacă republicaţi informaţiile despre camere în mod regulat, continuu, la intervale de timp sau doar o dată.

4. Dacă aveţi nevoie de date suplimentare despre camere, care nu sunt disponibile pe website, specificaţi acest lucru în cererea de acord.

5. Dacă veţi primi acordul, vom stabili modalitatea şi toate detaliile prin care veţi intra în posesia informaţiilor despre camere.

Condiţiile de licenţiere:

1. Când publicaţi datele despre camere precizaţi în mod obligatoriu sursa lor: PDI România, indicând şi URL-ul acestui site: www.pdiromania.ro, indicând astfel unde se pot găsi informaţiile actualizate la zi. De asemenea, alături de PDI România trebuie să adăugaţi "în parteneriat cu Speedcams România - http://speedcams.tehnoplus.net".

Exemplu: "Aceste informaţii despre camere sunt furnizate de PDI România - www.pdiromania.ro - în parteneriat cu Speedcams România - http://speedcams.tehnoplus.net"

2. Nu prezentaţi informaţiile într-un mod care să indice cititorului/vizitatorului că dvs. aţi creat aceste informaţii despre camere.

3. Fiţi clar asupra faptului că dvs. republicaţi aceste informaţii.

4. Nu modificaţi/adăugaţi/ştergeţi datele camerelor, fie publicaţi camerele exact aşa cum sunt, fie nu le mai publicaţi deloc. Ţinem foarte mult la exactitatea şi corectitudinea acestor informaţii.

5. Precizaţi data actualizării acestor informaţii. E foarte important acest lucru! Datele camerelor sunt relativ dinamice şi se pot modifica destul de des, e important să se ştie momentul din timp când era valabilă această listă şi că lista poate suferi modificări oricând. Tot timpul se instalează camere noi sau sunt modificări la camerele deja existente, mutări, demontări, etc.

6. Nu aveţi voie să cereţi bani pentru vizualizarea/citirea acestor informaţii despre camere prin orice mediu, electronic (online/offline), tipărit, etc.

7. Se permite republicarea informaţiilor despre camere când sunt incluse în conţinutul editorial obişnuit al unei publicaţii tipărite care este distribuită în mod normal contra cost (ex. revistă, ziar, etc.).

 • Se interzice publicarea separată a informaţiilor despre camere de conţinutul principal al respectivei publicaţii tipărite pentru care aţi primit acordul de licenţiere, în scopul de a face profit din publicarea individuală a acestor informaţii despre camere.
 • Informaţiile despre camere se vor republica şi distribui doar împreună cu publicaţia principală, pentru care aţi primit acordul.
 • Nu se permite cumpărarea de către cititorii/abonaţii dvs. a acestor informaţii despre camere în mod separat de publicaţia tipărită.
 • Dacă informaţiile despre camere sunt tipărite separat de publicaţia principală pentru care aţi primit acordul de republicare, pe respectiva anexă (broşură, etc.) se va preciza obligatoriu şi foarte vizibil că SE DISTRIBUIE GRATUIT.

8. Nu restricţionaţi accesul la informaţiile despre camere contra unei taxe, abonament sau altă formă de plată directă sau indirectă, mai ales în mediul electronic (online/offline).

II. Procedura şi condiţiile de licenţiere pentru republicarea fişierelor cu camere (speedcams) pentru dispozitive GPS:

Procedura de licenţiere:

1. Cereţi acordul scris al PDI România la adresa de contact, prin e-mail.

2. În mesaj precizaţi:

 • CINE sunteţi
 • CE anume doriţi să republicaţi
 • UNDE va fi republicat
 • CÂND vor fi publicate

3. Precizaţi dacă republicaţi fişierele cu camere în mod regulat, continuu, la intervale de timp sau doar o dată.

4. Dacă veţi primi acordul, vom stabili modalitatea şi toate detaliile prin care veţi intra în posesia fişierelor cu camere.

Condiţiile de licenţiere:

1. Când publicaţi fişierele cu camere precizaţi în mod obligatoriu sursa lor: PDI România, indicând şi URL-ul acestui site: www.pdiromania.ro, indicând astfel de unde se pot descărca fişierele actualizate la zi. De asemenea, alături de PDI România trebuie să adăugaţi "în parteneriat cu Speedcams România - http://speedcams.tehnoplus.net".

Exemplu: "Aceste fişiere cu camere sunt furnizate de PDI România - www.pdiromania.ro - în parteneriat cu Speeedcams România - http://speedcams.tehnoplus.net"

2. Nu prezentaţi informaţiile sau fişierele cu camere într-un mod care să indice utilizatorului/vizitatorului că dvs. aţi creat aceste informaţii sau fişiere despre camere.

3. Fiţi clar asupra faptului că dvs. republicaţi aceste fişiere cu camere.

4. Nu modificaţi/adăugaţi/ştergeţi datele camerelor, fie publicaţi camerele exact aşa cum sunt, fie nu le mai publicaţi deloc. Ţinem foarte mult la exactitatea şi corectitudinea datelor despre camere.

5. Precizaţi data actualizării fişierelor cu camere. E foarte important acest lucru! Datele camerelor sunt relativ dinamice şi se pot modifica destul de des, e important să se ştie momentul din timp când erau valabile aceaste fişiere şi că fişierele pot suferi modificări oricând. Tot timpul se instalează camere noi sau sunt modificări la camerele deja existente, mutări, demontări, etc.

6. Nu aveţi voie să cereţi bani pentru republicare/distribuirea sau utilizarea fişierelor cu camere, indiferent de mediul de distribuţie folosit, electronic (online/offline), tipărit, etc.

7. Se permite republicarea fişierelor cu camere când sunt incluse în conţinutul editorial (CD/DVD/etc.) ataşat în mod obişnuit unei publicaţii tipărite care este distribuită în mod normal contra cost (ex. revistă, ziar, etc.).

 • Se interzice publicarea separată a fişierelor cu camere de conţinutul principal al respectivei publicaţii tipărite pentru care aţi primit acordul de licenţiere, în scopul de a face profit din publicarea individuală a fişierelor cu camere.
 • Fişierele cu camere se vor republica şi distribui doar împreună cu publicaţia principală, pentru care aţi primit acordul.
 • Nu se permite cumpărarea de către cititorii/abonaţii dvs. a acestor fişiere cu camere în mod separat de publicaţia tipărită.
 • Dacă fişierele camere sunt tipărite/distribuite separat de publicaţia principală pentru care aţi primit acordul de republicare, pe respectivul mediu (CD/DVD/etc.) se va preciza obligatoriu şi foarte vizibil că SE DISTRIBUIE GRATUIT.

8. Nu restricţionaţi accesul la fişierele cu camere contra unei taxe, abonament sau altă formă de plată directă sau indirectă, mai ales în mediul electronic (online/offline).

DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)

Toate drepturile asupra informaţiilor publicate pe site-ul PDI România sunt rezervate şi deţinute de autorul lor, Vlad Dumitrescu, ca reprezentant al PDI România.

Drepturile de autor pentru conţinutul, imaginile, logo-ul PDI România şi design-ul acestui site aparţin autorului, cu excepţia acelor materiale unde este menţionat expres cine posedă drepturile de autor.

Aceste informaţii sunt protejate de legea dreptului de autor valabilă pe teritoriul României (L8/1996) cu toate modificările existente în vigoare în prezent, precum şi de normele internaţionale în vigoare privind dreptul de autor.

Conform cu L8/1996, conţinutul site-ului PDI România este asimilat categoriilor de tip "colecţii sau compilaţii de materiale sau date, inclusiv baze de date".

Prin prezenta, PDI România vă autorizează să vizualizaţi şi să imprimaţi documentele publicate de PDI România pe World Wide Web pentru uz necomercial şi strict personal. Luând în considerare această autorizare, sunteţi de acord ca orice copie vizualizată sau imprimată pentru uz strict personal a acestor documente să păstreze toate specificaţiile legate de drepturile de autor şi de proprietatea mărcilor înregistrate menţionate aici.

În afara condiţiilor menţionate mai sus, se interzice copierea sau transmiterea conţinutului acestui site sub formă electronică sau fizică (tipărită/presă/mass-media/radio/televiziune/etc). Se interzice orice schimbare a conţinutului acestui site. Dacă doriţi să folosiţi documentele de pe acest site în alte condiţii decât cele menţionate mai sus, vă rugăm să ne contactaţi urmând procedura de licenţiere.

Documentele individuale publicate de PDI România pe World Wide Web pot să conţină alte specificaţii legate de drepturi de autor şi consideraţii legale specifice acelui document individual. Dacă doriţi să folosiţi orice conţinut de pe acest sit care nu este proprietatea PDI România adresaţi-vă celor ce deţin drepturile de autor pentru documentele respective.

Aceste pagini vă sunt oferite "ca atare", doar pentru a vă informa fără garanţie de orice fel, exprimată sau subînţelesă, incluzând, dar nefiind limitat la garanţiile comerciale implicate. Vă veţi asuma riscurile cu privire la convenabilitatea şi acurateţea informaţiilor din aceste pagini. Aceste pagini pot conţine greşeli tehnice sau erori de traducere. PDI România nu îşi asumă responsabilitatea sau riscul pentru astfel de erori sau omiteri în cadrul acestui site sau în alte documente la care există referiri sau link-uri. Acesta este un site on-line care poate fi vizualizat pe plan internaţional. Nume, logo-uri, design-uri, titluri, cuvinte sau expresii din cadrul acestei publicaţii aparţin PDI România sau altor instituţii care pot fi înregistrate în anumite jurisdicţii.

Conditii de utilizare

Folosirea acestui site sau a oricărei părţi din conţinutul sau indică acceptarea şi aprobarea acestor termeni de folosire, a politicii de restricţii şi confidenţialitate şi a altor notificări ce apar pe acest site. În caz de neacceptare şi de nerespectare a celor de mai sus, persoanele respective nu au permisiunea de a accesa şi de a folosi aceste servicii sau acest site.

PDI România îşi va asuma dreptul, la libera sa alegere, să adauge, să modifice sau să elimine orice termeni ce fac parte din condiţiile de utilizare fără să anunţe sau să-şi asume vreo responsabilitate. Orice schimbare a Condiţiilor de utilizare va intra în vigoare imediat, odată cu apariţia schimbărilor respective pe site. Acceptarea de a revedea periodic condiţiile de utilizare şi utilizarea ulterioară a site-ului după schimbările prevăzute în Condiţiile de utilizare vor fi considerate o acceptare a acestor schimbări.

Absolvirea de răspundere

Utilizarea acestui site şi toate informaţiile conţinute, descărcate sau accesate de pe acest site sunt oferite ca atare, fără garanţii de orice fel, inclusiv garanţii implicite sau garanţii de piaţă, fără a se urmări un anumit scop sau încălcarea drepturilor unei a treia părţi. PDI România nu va fi responsabil pentru nici o problemă sau o disfuncţionalitate a reţelelor sau a liniilor telefonice, sistemelor de internet online , serverelor, furnizorilor de acces internet, echipamente, calculatoare, programe sau a oricărui alt element ce poate cauza stricăciuni computerelor personale ca rezultat al utilizării acestui site.

PDI România îşi rezervă dreptul, la libera sa discreţie, să modifice şi să interzică accestul sau să oprească temporar sau permanent orice parte a acestui site sau orice informaţie conţinută în acesta fără asumarea responsabilităţii de a notifica utilizatorii.

Vizitatorii acestui site acceptă şi sunt de acord că folosesc informaţiile conţinute în el pe propriul lor risc. Sub nici un motiv, PDI România nu va fi responsabil pentru daune-interese directe, indirecte, cauzate de şi reieşite din utilizarea acestui site, chiar dacă PDI România a fost avertizat de posibilitatea unor astfel de daune.

Conduita şi obligaţiile utilizatorului

Utilizatorii accepta respectarea următoarelor reguli de folosire a acestui site. Prin urmare, utilizatorii accepta că:

* Nu vor încărca, posta sau transmite pe acest site sau prin intermediul său informaţii ce contravin legilor, ce au un conţinut discriminatoriu, rasist, ameninţător, obscen, pervers, jignitor, calomnios sau sunt contestabile.

* Nu vor încălca drepturile de proprietate individuală, drepturile de autor, politica de confidenţialitate, drepturile de publicitate sau oricare alte drepturi de proprietate ale celorlalţi.

* Nu vor încărca viruşi, troieni, scripturi sau alte programe de acest gen.

* Nu vor întrerupe, încarcă excesiv, interfera sau încerca să obţină acces neautorizat la orice porţiune a acestui site, a sistemelor sale de computere, servere sau reţele.

* Nu vor oferi informaţii false despre ei, nu se vor da drept alte persoane şi nu vor încerca să ne înşele asupra identităţii lor sau asupra originii conţinutului oferit, a mesajelor sau a altor informaţii.

* Nu vor transmite mesaje junk, scrisori în lanţ sau alte forme nesolicitate de poştă electronică bulk sau mesaje în duplicat.

* Nu vor culege informaţii despre alţi vizitatori ai site-ului fără consimţământul acestora şi nu vor extrage sistematic date sau câmpuri de date, cum ar fi date financiare sau adrese de poştă electronică.

* Nu vor vinde accesul către PDI România sau către utilizarea acestuia şi a nici unui fragment accesat direct de pe el.

Alte site-uri, informaţii, produse şi servicii

Link-uri către alte site-uri sau referinţe către produse sau servicii oferite de alte părţi pot fi accesate după bunul plac al utilizatorilor şi nu reprezintă aprobarea noastră faţă de:

* organizaţiile care operează aceste site-uri;

* conţinutul, politicile de confidenţialitate sau alţi termeni de utilizare a acestor site-uri;

* produsele şi serviciile oferite de aceste site-uri.

Aşa cum nu avem control sau responsabilităţi asupra altor site-uri sau asupra informaţiilor oferite de alte companii sau organizaţii sau asupra produselor şi serviciilor oferite de alte site-uri, nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru utilizarea celor menţionate mai sus, ea făcându-se pe propria răspundere a celor care ne accesează.