tomtom-puncte-de-interesPUNCTE DE INTERES TOMTOM

Instalare

  • Descărcaţi TomTom_POI.zip
  • Se copiază fişierele din arhivă (fără foldere) pe SD CARD în folderul hărţii \EasternEurope\
  • Se porneşte TOMTOM şi se activează punctele de interes dorite

Pagina de download